AV-teknik

Att utforma en funktionell och lokalanpassad Audio Video-anläggning som uppfyller allas behov och budget är en process som kräver stort kunnande och erfarenhet.


Vi projekterar AV-teknik, det vill säga ljud-, bild- och styrsystem, för scenkonst (konsert, teater, dans), kyrkor, idrott (sporthallar, arenor), event- och konferenslokaler, lärandemiljöer, kontor, biografer och inspelningsstudios.

Vi erbjuder rådgivning i projektets alla faser; förstudie, kalkyl, program-, system- och byggskede, upphandling och produktion samt utför mätning, injustering och entreprenadbesiktning.

Vi arbetar med 3D-modellering, BIM, dRofus etc och levererar erforderlig dokumentation samt upphandlingsdokument för alla entreprenad- och upphandlingsformer.

Eftersom vi även projekterar akustik, scenteknik och scenbelysning samt har arkitekter, konstruktörer och VVS-projektörer i samma organisation, har vi en unik förståelse av helheten.”

Kontakt

Profilbild för Andreas Hübinette
Andreas Hübinette
Teamchef, Akustik Göteborg