Åtgärder nationella planen

Fram till år 2037 ska alla svenska vattenkraftverk omprövas inom ramen för den nationella planen för vattenkraft och förses med moderna miljövillkor. Syftet är att omprövningen ska leda till största möjliga nytta för vattenmiljön samtidigt som en effektiv tillgång till vattenkraftsel säkras.

nationella_planen_695x217.jpg

Med vår breda kunskap om vattenkraft, miljöåtgärder, entreprenader, tillståndsfrågor och den nationella planen kan vi hjälpa verksamhetsutövaren hela vägen från uppstart till färdigt tillstånd och genomförda åtgärder. För oss är det viktigt att utredningar och miljöåtgärder hålls till en rimlig nivå eftersom det är en rimlig avvägning mellan miljö och kraftintressen som är syftet med nationella planen.

Mer info om den nationella planen finns på HaVs hemsida

Kontakt

Profilbild för Axel Emanuelsson
Axel Emanuelsson
Gruppeleder