ASES

Våra byggnader står idag för cirka 40% av samhällets totala energi­användning och de flesta aktörer inom samhällsbyggnadsbranschen är överens om att nya byggnader ska utformas energieffektivt.


Vi utvecklar framtidens solvärmelösning ASES, Active Solar Energy Storage, vilket markant minskar andelen köpt uppvärmningsenergi till fastigheter. Systemet ligger under 10 W/m² i maximalt effektuttag. Dessutom ger systemet mycket goda förutsättningar för att skapa ett energieffektivt boende utan att inkräkta på husets utformning och design.

Vi levererar tjänster inom

Kontakt

Profilbild för Sandra Öman
Sandra Öman
VVS-ingenjör