Wibax om- och påbyggnad, inredning

Vi fick i uppdrag av Wibax att projektera inför om- och påbyggnad av deras lokaler. En del i detta uppdrag var att ta fram ett inredningskoncept för de gemensamma ytorna på tredje och fjärde våningsplanet.

Byggnaden som ursprungligen har två våningar, har nu delvis byggts på med ytterligare två plan. Då man kommer in i den nya delen var beställarens önskemål ett rum med rymd och en wow-känsla. Resultatet är ett personalrum med en del som har dubbel takhöjd och glaspartier längsmed en hel långsida som kan öppnas ut mot en terass samt en kreativt kontorslandskap på ett entresolplan med glasräcken ner mot
personalrummet.

Två koncept
Efter ett första inredningsmöte med beställaren bestämdes det att två koncept skulle tas fram. Dessa skulle innehålla förslag på ytskikt, räcken, armaturer, akustiklösning, köksinredning samt lös inredning.

Elegant bistro
De två koncepten presenterades i videoformat och ett valdes ut att vidareutvecklas. Ledorden blev elegant och bistro. Personalrummet har känslan av en hotell eller restauranglobby och är indelad i en loungedel med lägre sittmöbler och en matsalsdel med normal sitthöjd. Rummet delas av genom två längre bord i barhöjd och på så sätt får man en fin harmoni och rum-i-rummet.

Golvet fick en mönsterläggning för att ge mer liv åt den stora ytan och loungedelen fick ett tystare och rumsavdelande textilgolv. Två av väggarna bekläddes med akustikpanel i trä för att även den skapa en lugnare och varmare miljö.

Köket är av mörkt brunbetsat trä med bänkytor i mörkt beigefärgad kompositsten och stänkskydd av betongplattor med en randig relief som flörtar med akustikpanelen. Köket har gott om förvaring och har en uppdelning som skapar ett bättre flöde då det är hårt belastat.

Kreativt kontorslandskap
På entresolplanet placerades ett kreativt kontorlandskap som blev en övergång mellan personalrummet och kontorsytorna. Här kan man sitta i möten, sitta själv och läsa, spela biljard eller ta en fika och diskutera med kollegor. Textilgolv, akustikpanel och stoppade möbler gör att man får ner ljudnivån och får en behaglig ljudmiljö. Här är det också olika höjder på sittandet för att öppna upp för olika typer av mötesformer. Färgsättning av möbler och ytskikt går i jordnära och sofistikerade toner. Det ger en värme, elegans och tyngd åt den öppna rumsligheten.

Byggnaden beräknas färdigställas under 2020.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Emma Ekblad
Emma Ekblad
Inredningsarkitekt

Våra projekt