Vislandabadet, utomhusbad i Alvesta kommun

Vislandabadet utomhusbad från 1960-talet var i stort behov av renovering. Befintligt bad revs i sin helhet och ett nytt utomhusbad uppfördes på den natursköna tomten. Norconsult Arkitekter anlitades att designa och projektera den nya badanläggningen.

Befintligt utomhusbad i Vislanda, Alvesta kommun var i stort behov av renovering. Samtliga bassänger och byggnader revs och en helt ny anläggning uppfördes på tomten.

Norconsult arkitekter vann uppdraget att göra en förstudie, programhandling, förfrågningsunderlag för upphandling av totalentreprenör och bygglovshandlingar.

Nya byggnader och bassänger för stora och små

Nya byggnader för personal med reception och servering, för omklädning med duschrum, toaletter och bastur samt ny byggnad för teknik (badvattenrenring) uppfördes på platsen.

Nya bassänger byggdes samman med en kanal med bubbelbänk, bro och trappa. 25m-bassäng för motionssimning, undervisnings-bassäng och småbarnspool uppfyller kommunens behov för utomhusbadet.

Det befintliga badet började rivas i januari 2016 och nytt utomhusbad invigdes i augusti 2016.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Malin Ahlstedt
Malin Ahlstedt
Grupp-/Studioledare Arkitektur Göteborg