Vindkraftpark Glötesvålen

I projektet med att uppföra en ny vindkraftpark på Glötesvålen i Härjedalen har vi bidragit med vår kompetens inom elteknik och projektledning.

OX2 har uppfört en ny vindkraftpark på Glötesvålen beläget i Härjedalen. Dotterbolaget Kvarnforsen Nät AB ska ansluta parken till Stamnätet i Sveg. I detta projektet har vi bidragit med med kompetens inom elteknik och projektledning.

I vår roll som projektledare har vi ansvarat för planering, framdrift och uppföljning av alla ingående delar; el, bygg, mark och miljö. Vi har även haft kontakt med myndigheter avseende tillståndsfrågor samt med andra aktörer som berörs av projektet.

Under projektet har vi även upprätthållit rollen som BAS-P samt tagit fram en miljöåtgärdsplan. Våra insatser inom elområdet innefattar bland annat tekniska utredningar, framtagning teknisk specifikation för upphandling, konstruktionsgranskning och problemlösning.

Kontakt

Profilbild för Rolf Johansson
Rolf Johansson
Avdelningschef Elteknik & Projektledning