Villa Gustafson - energieffektivt boende med attraktiv design

På en höjd i Bollebygd utanför Göteborg byggdes 2008 Villa Gustafson, som det första huset någonsin med värmelagrings­systemet ASES, Active Solar Energy Storage.

Villan behöver bara 3500 kWh

I Villa Gustafson behövs bara cirka 3 500 kWh per år i köpt energi för uppvärmning, tappvarmvatten och ventilation. Huset har 29 m² solfångare som är riktade mot söder. Vätskan som cirkulerar i dessa värms upp av solen och värmen lagras därefter i en ackumu­latortank på 900 liter för varmvatten och i ett markvärmelager under byggnaden för värmebehov under kalla perioder.

Ackumulatortank lagrar värmeöverskottet

Solen laddar antingen ackumulatortanken eller ASES-lagret, beroende på solintensitet och behov. Detta innebär att sommarens värmeöverskott kan användas och systemet kan dra nytta av förhållandevis låga temperaturer under vintern. Markvärmelagret består av fin­krossat berg, så kallat stenmjöl, som har en mycket god värmelagringskapacitet.

Byggnaden uppvisar väldigt positiva resultat med en genomsnittlig köpt energi på 15-19 kWh/m²/år för värme, varmvatten och ventilation. Värmelagringssystemet inkräktar inte på husets utformning utan ger goda förutsättningar att skapa ett energieffektivt boende med en attraktiv design. Jämfört med traditionella passivhus är den arkitektoniska friheten betydligt större. Villa Gustafson har byggts mycket välisolerat och tätt, likt passivhus­teknik, men har en komplicerad planlösning med ytterväggar i flera olika vinklar.

Vill du veta mer? Klicka här eller kontakta oss.

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Sandra Öman
Sandra Öman
VVS-ingenjör