Övervakning av mätdata i Tyresö

Tyresö kommun har tack vare VeAinfo konstant övervakning av avloppspumpstationer, grundvattennivåer och dricksvatten­förbrukning. Vi har fått uppdraget att säkerställa funktionen av samtliga loggar.

100 VeAlogg övervakar

Tyresö kommun äger i dagsläget drygt 100 VeAlogg som bland annat används för övervakning av avloppspumpstationer, grundvattennivåer och dricksvattenförbrukning.

Larm vid för höga och låga flöden

VeAlogg registrerar data från bland annat nederbörd och havsnivå, till flöden i avlopps- och dricksvattennät. I loggrarna finns en larmfunktion som varnar vid höga och låga flöden. Systemet varnar även vid motorhaveri i pump­stationerna och vid närvaro­larm. När ett larm inkommer är våra konsulter snabbt på plats för att åtgärda felet.

Vi tillhandahåller service och underhåll av loggarna, samt kontrollerar att larmen är rätt inställda och fungerar. Vid tillsynstillfällena kontrolleras bland annat pumpsumpvolymen, statusen på givare (om sådan finns) och kretskort. Detta med syfte att upptäcka eventuella drifts­problem avseende den tekniska utrustningen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Niklas Sörensson
Niklas Sörensson
Konsult