Vätternvatten

Kommunerna i Örebro län tar sitt dricksvatten från olika källor. Kvaliteten är ojämn och i vissa fall saknas reservvattenförsörjning. På uppdrag av länsstyrelsen i Örebro län utreder Norconsult hur regionen skulle kunna säkra sin vattenförsörjning via Vättern.

Arbetet började med en förstudie, som visade att det finns många fördelar med att ta vatten från Vättern. Vattnet håller mycket god kvalitet – Vättern har karaktären av en fjällsjö fast den ligger i södra Sverige – samt eftersom sjön ligger så högt blir det lättare att frakta vattnet till Närke­slätten. Dessutom skulle gemensam drift kunna vara fördelaktig, både ekonomiskt och praktiskt.

Förstudien resulterade i fem alternativ för själva distributionen och de alternativ där det efter risk­analyserna gjorts fördjupningar förutsätter ett tunnelalternativ. Då skulle vattnet ledas i en 35 kilometer lång tunnel genom berget i Sydnärke och fram till Närkeslätten, vilket skulle innebära betydande energibesparingar. Dessutom beställde länsstyrelsen en mikrobiell analys, där de potentiella riskerna med mikro­organismer utreddes.

Enligt den systemhandling som Norconsult tar fram ska råvattnet under en övergångsperiod transporteras från Vättern till Örebro tills nuvarande vattenverk är tekniskt avskrivna. Därefter ska ett nytt vattenverk planeras vid tunnel­mynningen i Hallsberg.

Kontakt

Profilbild för Petter Norén
Petter Norén
Avdelningschef Vattenbyggnad