Utvecklingsplan i Skogås/Trångsund

Vi har varit process- och designstöd till Huddinge kommun vid framtagandet av utvecklingsplan för centrala Skogås och Trångsund. Planerna visar på viljeinriktningen och ambitionen för området och ska vara vägledande för utvecklingen fram till år 2050.

Skogås och Trångsund ligger i kommunens östra del med närhet till sjö och natur, i pärlbandet mellan Farsta centrum och den regionala kärnan Haninge centrum - ett fåtal pendeltågs­stopp från innerstaden.

Nära samarbete för gemensam vision
Tillsammans med Huddinge kommuns för­valtningar och politiker, invånare samt fastighetsägare har vi tagit fram en gemensam målbild, ett visionsdokument samt strategier för kommande strukturplan över området. Vi har i uppdraget arbetat utifrån processmetoden Design Thinking och dess tre faser; förstå, utforska och kon­kretisera. De två inledande faserna har utgjort projektets tyngdpunkt med en gedigen kunskaps- och idéinsamling.

I nära samarbete med kommunen har vi genomfört en omfattande digital medborgardialog med invånare och verksamhetsutö­vare i Skogås och Trångsund. Vi har även genom­fört djupintervjuer med poli­tiker samt ett flertal digitala workshops med Huddinge kommuns tjänstepersoner, fast­ighetsägare och investerare. Resultaten har analyserats, bearbetats och utformats till en gemensam vision och målbild för området samt till fyra över­gripande utvecklingsstrategier.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Carl-Henrik Barnekow
Carl-Henrik Barnekow
Uppdragsledare / Planeringsarkitekt FPR/MSA, Team Plan
Profilbild för Maria Hjort
Maria Hjort
Avdelningschef Stadsbyggnad Stockholm