Trädgårdsstadens skola

Norconsult har ritat Trädgårdsstadens skola, en nybyggnation med flexibla lärandemiljöer för att passa både förskola och skola eleverna kan jobba i allt från helklass ner till små grupper och enskilt i samma basutrymme. Skolan nominerades till Skövdes stadsbyggnadspris 2019.

Norconsult fick uppdraget att ta fram programhandling och förfrågningshandling för totalentreprenad. Därefter fick vi även uppdraget att färdigprojektera för upphandlad entreprenör.

Läge och utemiljö

Trädgårdsstadens nya skola har en strategisk placering på höjden mitt i den framväxande stadsdelen Trädgårdsstaden. Den syns på långt håll och dessutom från de flesta platser i den nya stadsdelen. Skolan har plats för totalt 525 elever i årskurserna F-6, inledningsvis finns även flera förskolegrupper i huset.

Utemiljön är indelad i zoner för aktiviteter med olika inriktning som samling, utomhusundervisning, lek, fysiska utmaningar och idrott. Skolskogen finns som en resurs runt knuten för upptäcktsfärder i det gröna.

Pedagogisk idé och interiör

Skolans interiör är uppbyggd kring en idé om flexibilitet och omställbarhet mellan förskola och skola. Hemvisterna är planerade utifrån ett flexibelt synsätt på lärande där man enkelt skall kunna arbeta i olika konstellationer.

I husets centrala delar finns skolbibliotek, verkstäder, hemkunskap, matsal med kök, personal och skolhälsovård. Detta är husets hjärta som kommer att användas även kvällstid. Biblioteket med sin generösa gradäng är uppbyggt runt ett forum, en rund miniaula där upptill 3 klasser kan samlas på en gång. För de större samlingarna finns den fristående idrottshallen, med fulla tävlingsmått och plats för åskådare.

Fasaduttryck och material

Skolbyggnaden är klädd med schatterat massivt tegel i en varm gul ton. Teglet med sin skönhet och hållbarhet över tid talar om att utbildning och lärande är viktigt.

Burspråken är klädda med kassetter av plåt med en speciallack i en mild sval grön nyans. Kassetterna har en perforering i form av ett bladmönster för att anknyta till trädgårdstemat, mönstret är knappt skönjbart i fullt dagsljus men framträder genom bakomliggande belysning som skimrande gobelänger när mörkret faller.

Den invändiga färgsättningen följer samma anslag som den utvändiga, med en dämpad naturnära färgskala i huvudsak i gröna, blå och grå nyanser. Ljusa väggar och inslag av trä ger en värme och ett lugn som bakgrund till allt som barnen skapar.

 

"Vi har skapat en anpassad fysisk miljö, där både klassrummen och den stora skolgården byggts enligt rum i rummet-principen, för att knyta ihop skolan och förskolan"

Maria Hallberg, arkitekt

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Maria Hallberg
Maria Hallberg
Arkitekt