Stabil grund för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus

Drottning Silvias barn- och ungdoms­sjukhus, som ligger på Östra sjukhuset i Göteborg, byggs ut och kommer att till ett av världens mest framstående barn- och ungdomssjukhus inom högspecia­liserad barnsjukvård. Vi har ansvarat för grundläggningsfrågorna i projektet.

Speciella byggtekniska krav, högt ställda hållbarhetskrav i kombination med en utformning som ställer personal- och patientbehov i fokus, gör projektet unikt.

Ansvar för grundläggningsfrågor
Uppförandet av byggnaden sker i form av en samverkanspräglad utförandeentreprenad med NCC som generalentreprenör. Vi har ansvat för grundläggningsfrågor som rör geoteknik, berg, geohydrologi och miljö.

Fram till byggstart 2015 har vi upprättat tekniska handlingar i samband med programskede, system- och bygghandling, inklusive undersöknings- och kontrollprogram. Under grundläggningsarbetet var vi teknikstöd med ansvar för kontroller av schakt- och markarbeten. 

"Då projektet samt våra åtaganden mot beställaren hela tiden har vuxit i omfattning har det varit svårt med den långsiktiga planeringen. Vi upplever att Norconsult trots denna i många lägen svåra situation hela tiden har levererat enligt önskemål."

Lukas Jakobsson, VBK

Kontakt

Profilbild för Johan Sivengård
Johan Sivengård
Divisionschef Vatten, Infrastruktur & Transpor