Svartedalens lekplats, Göteborg

Svartedalen lekplats, Göteborg har omgestaltats till en stadsdelspark där våra landskapsarkitekter i nära samarbete med brukare och förvaltare har gestaltat parken och därefter projekterat anläggningen för en utförandeentreprenad.

Långströmsparken, där Svartedalens lekplats ligger, är belägen i ett lummigt miljonprogramsområde, Biskopsgården, i Göteborg. I grönområdet finns det befintliga stora gräsytor för lek. Målet med ombyggnaden och utvecklingen av parken är att skapa en park med plats för många olika människor samt för både lek och social samvaro.

En social knutpunkt i närområdet
Parken är en del av ett större sammanhängande grönområde med stora inslag av naturmark. Den omgestaltas för att på ett bra sätt samspela med sin omgivning och skapa en social knutpunkt i närområdet.

De öppna gräsytorna modulerades så att det skapas mjuka, böljande, gröna kullar för att uppmuntra lek. Kullarna skapar tillsammans med nyplanterade träd rumslighet på platsen och ger möjlighet till många olika typer av aktiviteter och uppmuntrar till umgänge. Kullarna fungerar också som en mjuk övergång till de intilliggande flerbostadshusen. De befintliga gångvägarna och omgivande husen hade en stram och funktionell utformning och för att mjuka upp det skarpa formspråket på platsen användes i gestaltningen mycket mjuka och rundade former.

Funktioner för alla åldrar
Stadsdelsparken riktar sig till alla generationer och här finns det lek av alla de slag. Befintlig lekplats har bevarats för de allra minsta och kompletterats med sittplatser, lekhus och hoppkubbar. I parken fanns tidigare en tennisplan som gjorts om till en näridrottsplats. På övriga asfaltsytor utövas streetbasket, bordtennis och hopplekar på asfaltsmålningar. Kompisgungor, klätterlek, karusell och studsmatta ger ytterligare möjligheter till rörelse och samvaro. Svartedalen lekplats bidrar till en socialplats i närmiljön.

Kontakt

Profilbild för Jessica Wahlfridsson
Jessica Wahlfridsson
Gruppledare Landskap Göteborg