Sunderby sjukhus

Sunderby sjukhus är kompetenscentrum för hela Norrbottens sjukvård med cirka 2500 anställda och omkring 380 vårdplatser. Vi vann uppdraget att modernisera sjukhusets akutmottagning och psykiatribyggnad.

För att rusta upp sin verksamhet för ett ökat patientunderlag beslutade Region Norrbotten att modernisera Sunderby sjukhus akutmottagning och psykiatrimottagning. Norconsult anlitades då som generalkonsult för projekten, där vi bistod med kompetens inom projektledning, byggkonstruktion, arkitektur och inredning.

Naturen - gestaltningens ledord
Naturens element var gestaltningens ledord som även hade sitt ursprung i de befintliga sjukhusbyggnaderna runt omkring den nya byggnaden. Bland annat valde vi ask som ett genomgående träslag. Sjukhus är en föränderlig verksamhet under ständig utveckling, stor vikt på ombyggnadsmöjligheter lades vid den ursprungliga planeringen av huset, konstruktivt samt teknikmässigt.

Arkitekt och inredningsuppdraget infattade ett noggrant och tätt samarbete med landstingets funk­tionsplanerare och referensgrupper för att fastställa rumsfunktioner och samband. Program och systemhandlingen gjordes detaljerad vad gäller fast inredning för att säkerställa att plan­lösningen motsvarade verksamhet­ens funktion.

Varje våningsplan har sin egen kulör, vilket ska underlätta loka­lisering i huset. Kulörerna är däm­pade och skapar en lugn atmosfär. Dörrarna av ljus ek ger ett varmt och harmoniskt intryck. Tillgänglighet är också en viktig del inom sjukhu­sets färgsättning. På till exempel röntgenavdelningens tre olika avdelningar (magnet-, iso- och akutavdelningen) var personalen noga med att man skulle särskilja de dem med varsitt färgschema, dels för att man skulle hitta lätt själv och samtidigt ge ett estetiskt tilltalande uttryck. På glaspartierna inne i byggnaden, vid till exempel väntrum och omklädningsdörrar, skapade vi ett specialmöns­ter i form av hexagoner.

Utmaningar
En av utmaningarna i projektet är att de nya byggnaderna, med den nya akutmottagningen med tillhörande ambulanshall, röntgenavdelning, intensivvårdsavdelning samt sterilavdelning ska kopplas samman med en lika stor befintlig verksamhet, samtidigt som den intilliggande vårdverksamheten pågår. Det har även varit en utmaning att hålla en bra säkerhetsnivå för brukarna utan att utforma för ”sterila” miljöer.
 
Vi har lagt stort fokus vid säkerhetsfrågan i arbetet med psykiatrin eftersom utformningen av avdelningen i hög grad påverkar livskvalitén hos patienterna. Även VVS-projekteringen har utförts med fokus på säkerhet, för att alla rum på mottagningen ska kunna användas av alla patientkategorier. Energieffektivitet, klimatförutsättningar, underhåll och miljökrav har också var vägledande vid projekteringen.

Kontakt

Profilbild för Henrik Eriksson
Henrik Eriksson
Studioledare, Team Arkitektur & Byggkonstruktion
Profilbild för Peter Renberg
Peter Renberg
tf Studioledare, Team Arkitektur & Byggkonstruktion

Våra projekt