Studio Acusticum i Piteå

Norrbottensmusiken hade önskemål om att skapa en ny tolkning, i en mindre version, av den befintliga byggnaden Studio Acusticum. Vi vann uppdraget att projektera tillbyggnaden.

Vi hade tidigare vunnit uppdraget att projektera huvudbygnaden, och därför vände sig Norrbottensmusiken återigen till oss för att projektera tillbyggnaden.

Estetik för närmiljön
Vi har försökt hitta en estetik som ligger nära liknande befintliga byggnader på området. Huskroppen förenas med huvudbyggnaden genom en inglasad gång.

Tillbyggnaden har byggts i två plan och fasaderna består av perforerad plåt och stora glaspartier. På nedre plan finns ett slagverksrum, mindre övningssalar och förråd för rekvisita i direkt anslutning till backstage i Studio Acusticum. På plan två finns arbetsrum och sammanträdesrum.

Våra arkitekter, inredningsarkitekter och ingenjörer har jobbat tillsammans med akustikspecialisten hela vägen från tidiga idéskisser till tekniska detaljritningar.

Foajé med många funktioner
Foajén Acusticum är en gemensam entré och foajé för Piteå Science Parks verksamheter och konserthuset Studio Acusticum. Vårt uppdrag omfattade planlösning, färgsättning, fast och lös inredning.

Foajén har utformats för möten mellan husets samlade verksamheter och besökare i loungemiljö samt finns gästarbetsplatser för arbete vid laptop. Den inrymmer funktioner som reception för information och biljettförsäljning till arrangemang, kaffehörna för besökare och garderob för konsertbesökare.

Kontakt

Profilbild för Renetta Gkiafi
Renetta Gkiafi
Arkitekt SAR/MSA
Profilbild för Elizabeth Öhman
Elizabeth Öhman
Arkitekt