Stadsskogens förskola

Norconsult har ritat Stadsskogens förskola i Alingsås, en nybyggnation som var den första i Sverige att byggas enligt passivhusteknik.

Norconsult fick i uppdrag av Alingsås kommun att ta fram programhandlingar, förfrågningshandlingar för utförandeentreprenad samt bygghandlingar för upphandlad entreprenör. Stort fokus under projekteringen lades på just passivhustekniken, genom bland annat studiebesök och anlitande av passivhusexperter.

Förskolan är planerad utifrån den kuperade terrängen med en nivåförskjutning i mittdelen. Det omfamnar en skyddad gård uppdelad i en övre och en nedre del.

Exteriört är tanken att huset skall signalera miljötänk med sina träfasader målade i milda naturnära nyanser och sedumbeläggning på taken. Burspråken i pigga färger är populära för barnen att krypa upp i för att spana ut. Byggnaden är i huvudsak uppförd i ett plan, där endast personal- och teknikutrymmen placerade på plan 2.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Maria Hallberg
Maria Hallberg
Arkitekt