Sobacken ARV

Med vår specialistkompetens inom process, biogas och miljö har vi vunnit uppdraget att arbeta i projektet kring ett nytt avlopps­reningsverk. Ett unikt projekt där vi är med i hela processen.

På Sobacken, drygt en mil söder om Borås, driver Borås Energi och Miljö en miljö­anläggning. Den omfattar i nuläget avfallshantering och biogas­produktion men ska utökas. Här ska byggas kraftvärmeverk, avlopps­reningsverk samt slamrötningsanläggning.

Projektleder under hela entreprenadtiden
Vi har fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag för avloppsrenings­verket och slamrötningsanläggningen. Uppdraget består även i att vi är behjälpliga under anbudstid och utvärdering. Dessutom projektleder vi under hela entreprenadtiden.

Anläggningen ska uppföras som en anläggning där samrötning sker av flera fraktioner såsom, förutom slam från Sobackens nya ARV, avvattnat samt förtjockat avloppslam från andra reningsverk, fett från fettavskiljare, samt septic/brunn-slam. Anläggningen dimensioneras för att behandla och röta en slammängd motsvarande 8337 ton TS per år.

Resultatet
Projektet är unikt så tillsvida att många stora och tekniskt sett olika anläggningar ska byggas samtidigt och på samma plats. Till exempel kommer man att använda fjärrvärme och biogas i olika anläggningar. Biogas från slamrötningsanläggningen kan även komma att användas till bussar i Borås kollektivtrafik. Anläggningen planeras att tas i drift under 2018.

Se unika flygbilder över Sobacken.

"Vi har flera ramavtal för konsulttjänster i projektet och där har det varit viktigt att få in god projektledarkunskap. Det har vi fått med Norconsult."

Anders Fransson, affärsutvecklare och projektledare, Borås Energi och Miljö

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Jan-Olof Nilsson
Jan-Olof Nilsson
Teamchef, VA-teknik/process