Smurfit Kappa i Piteå

Vi har under flera år samarbetat med Smurfit Kappa i Piteå där vi har arbetat med deras om- och tillbyggnader.

De uppdrag vi har arbetat i omfattar allt från utredningar, layouter, beräkningar, projektering och projektledning. Bland annat har vi utfört projektering av diverse om­byggnader i fjärrvärmesystemet, där installation av en 40 MW ångvärmeväxlare gjordes för utökade fjärrvärmeleveranser till PiteEnergi och Piteås fjärrvärmenät. I detta projektet gjorde dimensionerings- och ombyggnadsförslag utifrån tryckfallsberäkningar, rör­konstruktion och elasticitetsberäkningar samt att vi tog fram ett förfrågningsunderlag, isometrier och ritningar.

Kontakt

Profilbild för Sören Grönlund
Sören Grönlund
Senior Advisor