Slänggungan Liseberg

Nordens största nöjespark Lisberg hade behov av att inför premiären 2018 bygga om attraktionen Slänggungan. Den befintliga attraktionen monterades då ner för att göra plats för en ny.

Inför säsongsöppningen av Liseberg skulle en ny attraktion ta plats i nöjesparken: berg- och dalbanan Valkyria. För att göra plats för Valkyria behövde attraktionen Slänggungan förlfyttas. Den befintliga slänggungan uppfördes år 2006 och krävde omfattande renoveringar innan flytten kunde ske. Grundkonstruktionen består av betong och isobetong.

Uppdraget

Norconsults konstruktörer fick i uppdrag att dimensionera en ny grundläggning åt attraktionen. För grundkonstruktionen installerades även åtta drag-pålar för att hålla attraktionen på plats.

Slänggungans kontrollrum konstruerades också med skumbetomg och står på fyra pålar. Den nya slänggungan placerades söder om restaurang Tyrolen i nöjesparken.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Uppdragsledare