Skogomeskolans utemiljöer

Norconsults landskapsarkitekter har gestaltat och projekterat skolgårdens nya utformning på Skogomeskolan i Göteborg. Utformningen har tagit avstamp i att bibehålla karaktär av närhet till natur och landsbygd, med bland annat uteklassrum, odlingsbänkar, växthus, bärbuskar och fruktträd och rabatter för insekter och fjärilar som resultat.

På Hisingen i Göteborg finns Skogomeskolan med plats för cirka 400 elever från årskurs F-6. Under 2017-2019 har befintlig skola och skolgård rivits för att ge plats för lärande i ny gestalt. Invigning av nya Skogomeskolan var skolstarten på hösten 2019. Projektet genomfördes som ett partneringprojekt där det levererades färdiga bygghandlingar och presentationsmaterial.

Närhet till natur och landsbygd

Utformningen har tagit avstamp i att bibehålla karaktär av närhet till natur och landsbygd. Fokus har varit skolans inriktning på odling och natur med lärandemiljöer utomhus, odling och plats för insekter och smådjur. Detta har resulterat i uteklassrum, odlingsbänkar för elever, växthus, bärbuskar och fruktträd samt rabatter för insekter och fjärilar. För att möjliggöra vattenlek har även öppen dagvattenhantering anlagts.

Stora utmaningar har varit att på en relativt liten och kuperad tomt få plats för lek och pedagogik och samtidigt vara tillgänglig för alla, samt att tillvara ta elever och personals önskemål om utformning.

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt