Skene konceptförskola

Skanska AB har anlitat Norconsult för projektering av konstruktion för en ny konceptförskola i Skene i Marks kommun. Tanken är att fler förskolor ska byggas enligt samma modell framöver.

Marks kommun står inför ett ökat behov av att bygga ett flertal förskolor under de närmsta åren och har därför inlett ett arbetet med att ta fram en serie konceptförskolor, som alla ska byggas på samma sätt. Norconsults konstruktörer anlitades för att projektera byggnationen av den första konceptsförskolan i Skene.

Trästomme
Förskolan består av sex avdelningar och är konstruerad med trästomme med platta på mark med kantbalkar, och är även utrustad med ett storkök. Byggnadsarean (BRA) är ca 1250 m² på ett plan med  komplement-byggnader i form av miljörum/barnvagnsförråd, lekförråd samt cykelförråd.

Bärande ytter-/innerväggar
Ytterväggarna samt de bärande innervägg är konstruerade med en trästomme. Stilisering utförs med vindkryss i väggar, och yttertaket är konstruerat av prefab leverantör.

Svanenmärkt
Förskolan är en svanenmärkt byggnad. Detta ställer krav på energianvänding, kemiska produktion, byggprodukter och en rad innemiljöfaktorer som är relevanta för människors hälsa och för miljön.

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Teamchef Byggkonstruktion