Skattgömmans förskola, Vällingby

Gestaltning och projektering vid upprustning av förskolegård. Leverans av gestaltningskoncept och bygghandling för ramupphandling.

Vi fick i uppdrag att ta fram förslag för hur förskolan i Vällingby från 1979 skulle kunna utvecklas. Förskolegården var sliten, den stora centralgräsmattan hade problem med dålig dränering och blev gyttjig vid regn. Det fanns också för lite innehåll av stimulerande lek på gården.

Piraternas skattgömma
Vi ville utforma en helhetsmiljö som var spännande och stimulerande barnens fantasi och manade till fysisk aktivitet. I dialog med beställare och personal resulterade detta i gestaltningskonceptet Piraternas skattgömmma. Ett vårdträd planterades centralt på gården och bärbuskar planterades. Gräsmattan dränerades om och ny gräsmatta anlades.

Linda Oldenbo var uppdragsansvarig för koncept med kostnadskalkyl och landskapsprojekteringen med framtagande av förfrågningsunderlag/bygg-handling för totalentreprenad under våren 2020. Anläggningen är under färdigställande.

Kontakt

Profilbild för Elisabeth Tornberg
Elisabeth Tornberg
Avdelningschef Landskap Stockholm