Skanning av Stegeborgs Slottsruin

En stor del av den 600 år gamla slottsruinen Stegeborg utanför Söderköping har rasat. För att kunna förutse och förhindra ytterligare ras vann Norconsult uppdraget att genomföra en laserskanning av ruinen.

Ruin från 1400-talet

Stegeborgs slottsruin ligger belägen på en liten ö i Slätbaken, utanför Söder­köping, nära inloppet till Göta Kanal. Ruinen uppfördes under 1400-talet och var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen samt kungligt slott fram till 1600-talet.

Laserskanning underlättar återuppbyggnad

I maj 2014 rasade plötsligt en stor del av muren på slottsruinen och och vi vann då uppdraget att utföra laserskanning av ruinen. Vi genomförde terrester laserskanning (TLS) på 70 positioner under tre tillfällen. För att täcka de delar som inte kunde nås med laserskannern från marken fotograferade vi ruinen och omkringliggande mark med ett obemannat flygfarkostsystem, Unmanned Aircraft System (UAS).

Skanning från alla positioner sattes samman till ett homogent punktmoln för hela slottsruinen. Och utifrån fotograferingen med UAS har vi tagit fram ett fotorealistiskt punktmoln som har slagits ihop med data från TLS till ett övergripande punktmoln som representerar hela slottsruinen samt den omkringliggande marken. När återuppbyggnaden var klar genomförde vi mätningar på den återställda delen.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Johan Hallmén
Johan Hallmén
Avdelningschef Geodesi