Sjöviksbacken, Stockholm

Våra landskapsarkitekter vann uppdraget att gestalta och projektera bostadsgården Sjöviksbacken 3 i Årstadal, Stockholm. En bostadsgård nästan helt byggd på bjälklag.

Våra landskapsarkitekter har tagit fram system- och bygglovshandlingar, samt slutligen bygghandlingar och relationshandlingar för en nya bostadsgård, Sjöviksbacken i Årstadal i närheten av Liljeholmskajen. 

Rumslighet på begränsad yta
Det nya kvarteret består av 229 bostäder med ett garage bestående av två våningar under bostadsgården. En väsentlig del av uppdraget var att skapa en rumslighet i den relativt begränsade gården på 1730 kvm. Utgångsläget är en smal yta omringad av 229 st lägenheter där flertalet av dem är utrustade med  stora balkonger ända upp på sjunde våningen. Gestaltningen och disponeringen innehåller olika lösningar för hur man kan begränsa upplevelsen av exponering på gården från de omgivande fasaderna. En ytterligare utmaning var att gården byggdes som bjälklagsgård då garaget i två våningar sträcker sig under nästan hela bostadsgården.

Gestaltning och växtlighet
För att få volym i planteringarna gjordes de upphöjda med hjälp av stålkanter. Placeringen runt uteplatser och cykelparkering hjälper till att skapa mindre, skyddade rum. Ventilationsluckor från garaget integrerades i sittytor med inbyggd ledbelysning. En platsbyggd stålpergola med ett perforerat tak fungerar som samlingsplats och ger skydd. Vid pergolan finns en liten öppen gräsyta för fri lek och en hammock i stål för föräldrar. Låga tåliga kattskulpturer i betong och krossad granit tillför en konst och lekdimension till gården. Växtligheten består till största del av perennplanteringar med inslag av solitärbuskar. I de soligare planteringarna är viktiga växter för pollinatörer planterade.

Gårdsbelysningen består av pollare, flexibel strålkastarbelysning samt ledbelysning integrerad i platsbyggd utrustning. Belysningen skapar en behaglig atmosfär på gården och från lägenheternas balkonger och förlänger sensommarkvällarna.

Kontakt

Profilbild för Anna Ahlroth
Anna Ahlroth
Landskapsingenjör