Sävehuset - Miljöbyggnad Guld

Sävehuset tillhör gymnasieskolan i Visby och byggdes på 70-talet. Byggnaden stod inför ett mycket omfattande ombyggnadsbehov, så stora att åtgärderna betraktades som en nybyggnad – på befintlig stomme.

Norconsults arkitekter och landskapsarkitekter har tagit fram program- och system­handlingar samt bygghandlingar för en utförandeentreprenad. Uppdraget innefattar även uppföljning under byggtiden samt relationshandlingar när byggnaden väl står klar.

En av de mest avgörande förutsättningarna i det här byggnadsprojektet är just att den befintliga byggnadens bärande betongstomme utgör stommen även i den nya byggnaden. Befintliga ytor har genomgått en omfattande rivning av yttertak, fasader, invändiga lättväggar samt huvuddelen av alla installationer.

Byggnadsmåtten är cirka 120x40 meter vilket har inneburit vissa bekymmer med att få in till­räckligt med dagsljus i kärnan. Skolbyggnaden består av två verksamhetsplan med en yta på cirka 9 200 m² plus en källare med lokaler för drift, underhåll och förvaring samt skyddsrum på cirka 2 150 m². Sammanlänkad med skolbyggnaden finns även en aulabyggnad på cirka 800 m² plus källare med loger på cirka 200 m².

Konceptet för den nya gestaltningen har varit att öppna upp byggnaden. Tidigare fanns fyra likvärdiga entréer men ingen tydlig huvudentré och det saknades en samlande vertikal kopp­ling mellan våningsplanen, utöver de befintliga fyra trapphus som var jämnt fördelade i byggnaden.

Sävehuset har certifierats enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, bland annat genom valet av sunda material men även genom att uppfylla en god nivå gällande inomhusmiljö och energi­hushållning. Certifieringen är preliminär och kommer att verifieras under byggnaden två första år i bruk.

Kontakt

Profilbild för Kerstin Björn
Kerstin Björn
Arkitekt
Profilbild för Julia Hjortmyr Grabe
Julia Hjortmyr Grabe
Arkitekt SAR/MSA