Sanering av mark i Silvergruvan

I byn Silvergruvan i Bergslagen är marken full av arsenik och tungmetaller, vilka påverkar miljön och de boende i området. Vi på Norconsult har tagit fram alternativa lösningar för att minska riskerna.

Vattnet är förorenat

Anledningen till att marken och vattnet är förorenat är då man under 1600- till slutet av 1800-talet bröt silver och järn i området. Vårt uppdrag har bestått i att granska den tidigare utförda huvudstudien åt Bergslagens Kommunalteknik och ta fram alternativ till de föreslagna åtgärderna för att sanera den förgiftade marken och grundvattnet i Silvergruvan. Alternativet ska vara mindre kostsamt och ha mindre inverkan på de boendes vardag.

Skräddarsyr lösningar

Förslaget kommer att innebära att man måste skräddarsy lösningar för olika typområden, snarare än att vidta generella lösningar för hela området. Förslaget granskas av Naturvårdsverket inför beviljan av eventuella statliga bidrag och kommunen har inlett en utredning angående möjligheterna att lösa dricksvattenfrågan.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

"Om vi får ordning på dricksvattnet kan vi sänka den totala exponeringen av föro­reningar, utan att behöva gräva upp hela byn. "

Sander Anfinset, Norconsult

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Sander Anfinset
Sander Anfinset
Teamchef Miljö & Säkerhet