Restaurering av Vallentunasjön

Vi är projektledare och expertfunktion kring restaureringen av Vallentunasjön. Sjön är på 700 hektar, i tätortsnära rekrea­tionsområden.

Tidigare problem med övergödning

Problemet är att sjön har mycket grumligt vatten efter tidigare problem med övergödning och nu intern gödning. Efter omfattande inledande under­sökningar har ett utfisknings­projekt genomförts, för att reducera vitfisken och gynna rovfisken, för att på så vis minska mängden grumlande växtplankton, och gynna mängden betande djurplankton.

Fisket har bedrivits med trålning och bottengarn, där vitfisken gått vidare till att bli miljögas. Parallellt med utfiskningen pågår uppföljningsmätningar och komplette­rande åtgärder i bottensediment och i tillrinnande vatten.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Björn Tengelin
Björn Tengelin
Miljöutredare