Regnbågsparken, Göteborg

Lindholmshamnen på Hisingen i Göteborg utvecklas just nu från ett hamnområde med tung industri till en modern stadsdel med bostäder, arbetsplatser och parker. I väntan på att områdets stadsdelspark Maskinparken ska byggas fick Norconsult i uppdrag att gestalta en provisorisk park mitt i området.

Regnbågsparken ligger centralt på Lindholmen, inkilad mellan en parkeringsplats och en lokalgata. Parken omgärdas av äldre byggnader från tidigare hamnverksamhet liksom ett nybyggt kvarter med ett höghus om 16 våningar. I området finns en stor mängd arbetsplatser, bostäder och en förskola.

Att befolka platser under utveckling ger social hållbarhet
Parken byggs upp på befintlig mark och ska stå kvar under ca. fem års tid i väntan på Maskinparken. Att befolka platsen med en tillfällig park förbereder platsen inför kommande byggnation. Detta ger liv och karaktär till området även när den är under utveckling, vilket är en viktig del i den sociala hållbarheten i området.

Projektet löpte från tidiga skisser och framtagande av olika koncept till kostnadsbedömning, miljöanmälan och bygglovshandling.

Miljömässiga och tekniska utmaningar
Marken som Regnbågsparken står på har ännu inte sanerats och det beräknas finnas stora markföroreningar från den tidigare hamnindustrin. Därför är det inte möjligt att schakta bort massor eller förankra utrustning i mark och därmed riskera att föroreningarna sprids. Stora delar av den provisoriska parken platsbyggs ovan mark enligt detaljritningar och specialanpassas bland annat till befintliga träd.

Inspiration från hamn och hav
Gestaltningen utgick från att skapa en tydligt inramad och välkomnande platsbildning med ytor för lunchpaus, avkoppling och förskolelek.
Parkens koncept har inspirerats av platsens historiska koppling till hamn och hav. Gångstråket genom parken flyter likt en älv mellan entréerna. I älven ligger öar med plats för lekutrustning, sittplatser och planteringar. Längs den ena långsidan byggs en sammanhängande yta av varierande material upp och möbleras med sittplatser och lekmöjligheter. En hängyta i form av en sandplaya med solstolar och solsegel placeras i parkens soligaste del.

Kontakt

Profilbild för Anna Thomsen
Anna Thomsen
Teamchef - Landskapsarkitekt