Rätanklustret – bidrar till energimålen

Uppemot två mil kraftledning, en ny fördelningsstation och två nya vindkraftsparker. Norconsult har deltagit i Jämtkrafts vindkraftsprojekt Rätanklustret, som är en viktig del i regeringens mål om att öka andelen förnybar energi. Vi har ansvarat för projektledning, projektering och konstruktion av en ny högspänningsledning för 220 kilovolt.

Fem år av arbete med förstudie, tillstånd, projektering och slutligen två års byggtid är nu till ända. Nu är den nya kraftledningen på plats. Den överför el från två vindkraftparker till det nationella stamnätet. Ledningen är dragen mellan stamnätstationen Rätan och de två vindkraftparkerna Länsterhöjden och Storflötten i Ånge kommun i Västernorrland.

Norconsult har, genom Jämtkraft, bidragit med projektledning, projektering och konstruktion av den nya högspänningsledningen för 220 kilovolt. I projektet ingick även att projektera och projektleda byggnation av en fördelningsstation för Länsterhöjdens och Storflöttens vindkraftparker.

Större energiproduktion är förväntat
Mot initialt beräknade 203 megawatt kommer vindkraftsparkerna att kunna generera totalt 241 megawatt när alla turbiner är i drift. Vindparkernas förväntade produktion motsvarar energiförbrukningen av cirka 46 000 villor.

Jämtkrafts ledning har kapacitet så att det i framtiden även är möjligt att ansluta en tredje vindkraftpark, Nordkölen, som i dagsläget är i tillståndsskedet. Tillsammans kommer de att utgöra Rätanklustret med en maximal produktionskapacitet på 435 megawatt.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Robert Asplund
Robert Asplund
Gruppledare