Polarbröd

Vi på Norconsult började jobba med Polarbröd i början av 1990-talet. Verksamheten är under ständig utveckling, vilket har lett till att det genom åren har blivit många projekt tillsammans.

Vår roll i samarbetet med Polarbröd har genom åren ändrats från ren projektering till att hjälpa företaget inom alla aspekter av byggprocesserna och effektivisering av tillverknings­processen.

Många års samarbete
Det kommer sig av ett ömsesidigt förtroende som byggts upp under många års samarbete. I de flesta fall agerar vi projektledare, därefter köps de konsulttjänster som behövs in.

Vi utför själva en stor del av arbetena, till exempel projektering av värme, kyla, ventilation, styr- och reglerteknik och även på marksidan, samt projektering rörande arkitekt- och konstruktionshandlingar.

I samarbetet utförs även kalkylarbeten, upphandlingsprocesser, projektledning, klimat- och energiutredningar samt besiktningar

"Jag brukar säga att vi flyttar flaskhalsar. När man ändrar på ett ställe uppstår problem någon annanstans. Ett exempel kan vara att vi ökar kapaciteten i produktionen men får problem i packningen. Det handlar mycket om att finslipa processen."

Anders Stenberg, Polarbröd

Kontakt

Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Sektionschef, Installationsteknik
Profilbild för Lennart Hedquist
Lennart Hedquist
Team Arkitektur & Byggkonstruktion