Ombyggnation av Rambergsskolan i Göteborg

Rambergsskolan ligger i Brämaregården på Hisingen i Göteborg och uppfördes år 1916. Vi vann uppdraget att genomföra en ombyggnation av huset.

Byggnaden
Rambergskolan byggdes år 1916, och ritades av arkitekterna Arvid Bjeke och Ragnar Ossian Swensson. Skolan består av två huvudbyggnader, sammanbyggda med en lägre mellandel. Grundkonstruktionen består av betong, och resterande plan har bärande tegelväggar och betongbjälklag. Idag går cirka 300 elever på skolan, fördelat från förskoleklass upp till årskurs sex.

Uppdraget
För att tillgänglighetsanpassa skolan krävdes en ombyggnad och ändring av planlösningen. Våra konstruktörer har konstruerat ett nytt hisschakt, en ny trappgenomföring mellan de två översta våningarna och en ombyggnation av vinden till klassrum.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Caroline Martinsson
Caroline Martinsson
Uppdragsledare