Odinsplatsen - en grönskande park i centrala Göteborg

Trafikplats Odinsplatsen var en del av ett större infrastrukturprojekt genom centrala Göteborg, där vi har genomfört detalj­projekteringen samt vattenteknik.

Gröna andningshål

Förvandlingen av trafikplats Odinsplatsen till parkområde och upprustning av den lilla parken på Burgreveplatsen har skapat välbehövliga gröna andningshål i en i övrigt starkt trafikerad stenstad. Ett ökat bostadsbyggande i stadens centrala delar där verksamhets­områden gjorts om till bostadsområden har ökat efterfrågan efter rekreationsområden.

Några gamla stora lindar har kunnat sparas inne i parken, vilket redan från början ger platsen ett grönt tak och också en känsla av stabilitet och förankring. I parkens mittpunkt ligger ett lekfullt varierande vatten- och ljusspel. För att klara av drift och underhåll för det nya vattenspelet har det byggts ett nytt teknikhus på femton kvadratmeter med källare, där alla anläggningar för vattenrening, vattenmagasinering, pumpar och övrig vattenteknik ryms.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Maria Ericsson
Maria Ericsson
Landskapsingenjör