Nybyggnation av Diserödsskolan

Diseröd i Romelanda, norr om Kungälv, är i en expansiv fas. Skola samt förskola måste byggas ut då elevantalet för­väntas att öka de närmsta åren. Vi på Norconsult projekterar förskolan och har ansvaret för konstruktion, fukt, akustik, geoteknik samt Bas-P.

Miljöbyggnad guld

De stora utmaningarna i projektet är grundläggningen samt att uppfylla miljöbyggnad guld. En ny ventilationslösning prövas med värmelagring i kulvert. Det har inneburit att vi på vi på Norconsult varit ansvariga för att ta fram unika detaljlösningar för att klara de hårda krav på inneklimat som ställs i miljöbyggnad guld. Även akustik har haft stora utmaningar att nå målen, vilket har krävt mycket samordning mellan medverkande konsulter.

Bergförankring håller byggnaden på plats

Ytterligare en aspekt som vi har varit tvungna att ta hänsyn till är att hela byggnaden måste förankras för att inte flyta iväg på grund av högt grundvatten. Konstruktion och geoteknik har tillsammans tagit fram en grundläggning bestående av en kombination av förspända bergförankringar samt betongpålar som håller huset på plats.

Förfrågningsunderlag lämnas in i slutet av juni 2016. Skolan ska enligt plan stå klar till höstterminen 2017.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Arbnesha Wallin
Arbnesha Wallin
Gruppledare Byggkonstruktion