Nybro simhall

Nybro simhall från 1970-talet stod inför en omfattande upprustning. Vi vann uppdraget som totalprojektör, i faserna utredning, system­handling och detaljprojektering.

Förbättra badvattenkvaliteten

Simhallen i Nybro uppfördes under 70-talet och stod inför en stor upp­rustning. Projektet innefattade om- och tillbyggnad av anläggningen. Bland annat var man tvungen att upprusta ytor samt förbättra badvattenkvaliteten genom att bygga om renings­anläggningen. Detta för att matcha den rådande badbelastningen, vilken var större än vad anläggningen var dimensionerad för.

Tillbyggnaden omfattade en barnpool för ökat utbud och ett separat rum för bubbelpool. Även träningsutrymmena skulle förbättras. Vårt uppdrag i projektet bestod i att vara totalprojektör för samtliga discipliner, med underkonsult för VVS samt för El/Tele/Larm för fastigheten och även i faserna utredning, systemhandling och detaljprojektering.

Automatiserad reningsanläggning

Reningsanläggningen består av trycksandfilter med kemisk fällning, med efterföljande UV-aggregat. Natriumhypoklorit doseras strax före tilloppen. Befintliga bassänger komplet­terades med fler tillopp och utlopp för ökad cirkulationsflöde genom dem.

Under projektet tog man stor hänsyn till tillgänglighet, komfort och estetik. Bland annat har man skapat en natthimel ovanför 25 metersbassängen med fiberbelysning. Fokus har även legat på ökad säkerhet, automatiserad reningsanläggning och ökad driftsäkerhet, både driftmässigt och arbetsmiljömässigt.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Daniel Svensson
Daniel Svensson
Gruppledare VA Process
Profilbild för Joel Ericsson
Joel Ericsson
Team Mark & Vatten