Hisingsbron i Göteborg

År 2021 ska Hisingsbron, som ersätter Göta Älvbron och förbinder Göteborgs centrum med Hisingen, stå färdig. Vi vann uppdraget att ta fram underlag för de olika prövningsprocesser som krävs för att genomföra projektet samt uppdraget att granska konstruktionshandlingarna inom bro och geoteknik.

Götaälvbron är en mycket viktig förbindelse för alla trafikslag, bland annat går all spårvagnstrafik till Hisingen över bron. Göteborgs Stad beslutade, efter flera utredningar och en särskild designtävling, att den nya Hisingsbron ska byggas något uppströms den nuvarande bron och utformas som en öppningsbar lyftbro med 12 meter segelfri höjd i stängt läge.

Underlag till prövningsprocesser
2010 fick vi uppdraget att ta fram underlag till Göteborgs Stad för de olika prövningsprocesserna, vilka är en detaljplan, järnvägsplan för spårväg och tillstånd till vattenverksamhet.

I maj 2017 beslutade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att det tidigare tillståndet till vattenverksamhet ligger fast. Detta innebar att Göteborgs Stad kunde gå vidare med arbetet att ersätta den nuvarande bro. Vi på Norconsult kan glädja oss åt att det underlag vi tagit fram prövats och godkänts i flera instanser och att det material vi bidragit med, för att bemöta överklagandet av tillståndet till vattenverksamhet, har klarat att prövas av högsta instans inom miljörätt.

Granskning av konstruktionshandlingar
I projektet utför vi även granskning av entreprenörens arbetshandlingar för tillfartskonstruktionerna på båda sidor om Göta Älv, vilket omfattar en stor kollektivtrafikbro, flera rampbroar, tråg och stödmurar. Här finns både betong- och stålpålar, de längsta är nära 100 m långa. Dessutom är vi teknikstöd åt beställaren i bro- och geoteknikfrågor vid byggnationen av den nya bron, de tillfälliga konstruktionerna samt vid rivningen av den gamla bron.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Kurt Lundberg
Kurt Lundberg
Team Trafik
Profilbild för Bo Gerenmark
Bo Gerenmark
Teamchef, Bro & Analys