Mer väg för pengarna

Totalentreprenader i anläggningsbranschen är framtidens melodi. Ombyggnationen av väg 27 förbi Gislaved är ett lyckat exempel. Norconsult anlitades för att leda och samordna projekteringen av vägar och broar. 

Ombyggnaden av väg 27 förbi Gislaved och Anderstorp omfattade bland annat en mötesfri landsväg vilket ökar säkerheten, förkortar restider samt ökar framkomligheten. Dessutom förbättras trafiksituationen inne i Gislaved. Inom ramarna för projektet har det byggts nytt, breddats och byggts om.

Projektet har drivits i form av totalentreprenad, där Trafikverket har lämnat ett enklare underlag till entreprenören, Svevia, som i sin tur anlitat oss för upprättande av bygg­handlingar. Arbetsformen innebär att vi som projektör kommer närmare verkligheten och får direkt feedback på vårt arbete. Vad gäller ombyggnationen av väg 27 har dialogen med Svevia varit tät och givande och vi har med gemensamma krafter försökt nå bästa möjliga resultat. Tanken är att totalentreprenader ska leda till bättre kvalitet samtidigt som effektiviteten ökar och kostnaderna sänks.

Mer väg för pengarna, helt enkelt.

Vill du veta mer om

Kontakt

Profilbild för Jörgen Knutsson
Jörgen Knutsson
Sektionschef