Malmbanan

Malmbanan som går mellan Luleå och Narvik är världens äldsta malmjärnvägar och viktigaste järnvägen för transport. Ökade krav på transporter har lett till kapacitetsproblem. Norconsult har vunnit uppdraget att bland annat utföra geotekniska utredningar för delar av sträckan.

Malmbanan är en av landets viktigaste järnvägar för transport av människor och gods. Sträckan är högt belastad med ett trettiotal malmtåg som passerar i båda riktningarna varje dag. Kraven på längre och tyngre tåg längs sträckan ökar.

Därför har Trafikverket inlett ett projekt uppdelat i ett flertal etapper för att åtgärda kapacitetsproblemenet. Bland annat kommer man att bygga om de befintliga enkelspåren till dubbelspår. Man kommer även att rusta upp bangårdar för att underlätta vid möten mellan tågen.

Konsortium
Tillsammans med SAITEC har vi bildat ett konsortium, med vilket vi har vunnit tre etapper (Rautas-Bergfors, Peuravaara-Rautas och Kopparåsen-Vassijaure) i projektet. Vårt uppdrag är bland annat att göra geotekniska utredningar och geotekniskt fältarbete för dubbelspåret mellan Kiruna och Riksgränsen. Vi ansvara även för gestaltning, miljö och miljökonsekvens-
beskrivningar samt mätningsteknik.

I en tredje etapp (Peuravaara-Rautas) är vi underkonsulter till Saitec med ansvar för geoteknik och gestaltning. Totalt ingår i de tre etapperna att ta fram fem stycken järnvägsplaner.

Kontakt

Profilbild för Birgitta Nyström
Birgitta Nyström
Teamchef, Geoteknik Luleå