Lusthusbacken – ett klimatsmart boende

Piteå kommun vill skapa en uthållig kommun och har bland annat startat projektet Lusthusbacken där det ska byggas ett tiotal passivhus, där vi på Norconsult har utfört energibalansberäkningar samt projekterat VVS.

Första passivhusen i Norrbotten

Målet med projektet Lusthusbacken var att bygga energisnåla hus som är anpassade till det Norrbottniska klimatet. I området planerar man bygga fem friliggande villor, fem radhus och fyra flerfamiljshus, där allt byggmaterial ska vara miljögodkänt. Detta gör projektet unikt då det är de första passivhusen som byggs i Norrbotten.

Uppföljning av energiförbrukning

Husen ska ha minimal energiåtgång vilket leder till lägre energikostnader och koldioxidutsläpp. Kommunen ställde krav på att energiförbrukningen ska understiga 58 kWh per kvadratmeter och år. Man har försett husen med sensorer som forskare vid Luleå Tekniska Universitet kan mäta av och utvärdera husens energiprestanda och inneklimat. Sensorerna är även kopplade till en applikation för smart phone eller surfplatta, så att de boende själva kan ha koll på energiförbrukningen.

Vi utförde energibalansberäkningar i ett tidigt skede för att kunna bestämma u-värden, fönsterytor, etc. så att de uppställda energikraven skulle tillgodoses. Vi gjorde även projektering av VVS och upprättande av ett komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Sören Grönlund
Sören Grönlund
Senior Advisor