Lindholmens Tekniska Gymnasium

Norconsults akustiker har fått i uppdrag att säkerställa ljudkrav i nybyggnation av Lindholmens Tekniska Gymnasium. Byggnaden är belägen på Lindholmen i Göteborg och ska bli ett landmärke.

Lindholmens Tekniska Gymnasium är en modern gymnasieskola som kommer att utbilda bland annat fastighetstekniker, industritekniker, elektriker, programmerare, VVS-montörer, svetsare, kyltekniker och sjöfartsmaskinister för att säkerställa framtidens behov av kompetens i teknik- och verkstadsbranscher.

Gymnasiets utformning präglas av modern teknik där rör, elledningar, solpaneler och tekniska installationer kommer vara fullt synliga.

Akustisk projektering

Norconsults uppdrag omfattar att ta fram projekteringsanvisningar i systemhandling- och bygghandlingsskede med avseende på akustik. Vid färdigställande kommer även  ljudmätningar att utföras för att kontrollera byggnadens ställda ljudkrav.

Varierade takhöjder, synliga installationer, genomgående fackverk i trä, materialval och volymer som ska spegla elevernas kommande arbetsplatser samt flexibilitet har ställt stor omsorg av valda akustiklösningar.

Gott samarbete med god kommunikation har präglat projektet som är en partnering mellan totalentreprenören Betonmast och beställaren Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Emma Gruvin
Emma Gruvin
Akustiker