Lindbäcksstadion - en vinterarena

Norconsult har ansvarat för utformningen av VVS-anläggningarna och den geotekniska undersökningen för vinterarenan Lindbäcksstadion. Vi fick även uppdraget att visualisera konceptet och projektera byggnaderna.

Vinterarena öppen året runt

Lindbäcksskidstadion är en vinterarena som kan användas året runt. Anläggningen omfattar bland annat hotell, stugby, campinganläggning och restauranger, och en drygt 2 kilometer lång skidtunnel för längdskidåkning.

Våra arkitekter har visualiserat konceptet av Lindbäcksstadions utveckling samt projekterat för olika typer av byggnader, i ett antal olika etapper. I arbetet har vi tagit fram skissförslag för bland annat entrébyggnaden, vandrarhem och en 700 meters förlängning av skidtunneln.

Vi har även utrett hur anläggningen ska passas in i topografin, utfört en geoteknisk undersökning samt utrett klimataspekterna (inklusive effekt- och energiförsörjningar) gällande värme, sanitet, luftbehandling, styr- och övervakning samt kyla och avfuktning.

Hårda klimatkrav

Kraven på klimatet är hårda och ventilationssystemet står för klimathållningen. Lufttemperaturen i tunneln ska vara -12 grader året runt och det finns även stora krav på relativ luftfuktighet. Här får man ta hänsyn till antalet skidåkare som kommer att befinna sig i tunneln samt de bilar som används vid däcktesterna.

"På VVS-sidan är vi vana att ordna bra inomhusklimat i luften, men en ny utmaning blir att skapa en skidåkningstunnel som även ska fungera som testbana för vinterdäck till person- och lastbilar. "

Berndt Hortlund, Teamchef på Installationsteknik, Norconsult

Kontakt

Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Prosjektdirektør
Profilbild för Renetta Gkiafi
Renetta Gkiafi
Arkitekt SAR/MSA