Lindbäcksstadion - en vinterarena

I Piteå växer en vinterarena i världsklass fram, när Lindbäcks skidstadion byggs ut. Norconsult ansvarar för utformningen av VVS-anläggningarna och den geotekniska undersökningen i projektet. Vi fick även uppdraget att visualisera konceptet och projektera byggnaderna.

Vinterarena öppen året runt

Lindbäcksskidstadion i Piteå ska utvecklas till en vinterarena som kan användas året runt. Under namnet Vision 2017 görs en storsatsning som ska resultera i bland annat hotell, stugby, campinganläggning och restauranger, och en drygt 2 kilometer lång skidtunnel för längdskidåkning.

Våra arkitekter har visualiserat konceptet av Lindbäcksstadions utveckling samt projekterat för olika typer av byggnader, i ett antal olika etapper. I arbetet har vi tagit fram skissförslag för bland annat entrébyggnaden, vandrarhem och en 700 meters förlängning av skidtunneln.

Vi har även utrett hur anläggningen ska passas in i topografin, utfört en geoteknisk undersökning samt utrett klimataspekterna (inklusive effekt- och energiförsörjningar) gällande värme, sanitet, luftbehandling, styr- och övervakning samt kyla och avfuktning.

Hårda klimatkrav

Kraven på klimatet är hårda och ventilationssystemet står för klimathållningen. Lufttemperaturen i tunneln ska vara -12 grader året runt och det finns även stora krav på relativ luftfuktighet. Här får man ta hänsyn till antalet skidåkare som kommer att befinna sig i tunneln samt de bilar som används vid däcktesterna.

I slutet av januari 2016, under Skid-SM, invigdes den första etappen av projektet – den 400 meter långa skidtunneln. Under SM-veckan fungerade skidtunneln som entréhall för alla som besökte Lindbäcksstadion i samband med aktiviteterna där. Etapp 2, bestående av däcktesthall med handlingsbana togs i drift våren 2018. Planeringen för etapp 3, en förlängning av skidtunneln, pågår.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

"På VVS-sidan är vi vana att ordna bra inomhusklimat i luften, men en ny utmaning blir att skapa en skidåkningstunnel som även ska fungera som testbana för vinterdäck till person- och lastbilar. "

Berndt Hortlund, Teamchef på Installationsteknik, Norconsult

Kontakt

Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Sektionschef, Installationsteknik
Profilbild för Renetta Gkiafi
Renetta Gkiafi
Arkitekt SAR/MSA