Lindbäcks, Superfabriken

Lindbäcks husfabrik i Öjebyn, strax norr om Piteå, kunde inte svara upp mot efterfrågan på marknaden. Därför beslutade man att bygga en jättefabrik – vilken vi på Norconsult fick i uppdrag att projektera.

I ett tidigt skede fick vi uppdraget att ta fram skisser på fabriksbyggnaden, vilka ledde till fortsatt projektering av fabriken, samt arkitektur- och konstruktionsprojektering av kontorsbyggnaden. Vi fick även uppdraget att projektera marken kring byggnaden.

Olika entreprenadformer
Projektets stora utmaning var främst att samordna tekniker och maskinutrustningar i fabriken. En annan utmaning var att byggnationen utfördes i flera olika etapper och entreprenadformer, där fabriksbyggnaden utfördes som en totalentreprenad medan kontorsbyggnaden utfördes som en generalentreprenad.

Målet med anläggningen är att tredubbla Lindbäcks produktionskapacitet och säkra fortsatta leveranser till externa kunder och egenregiprojekt till företagets huvudmarknader i norr, Mälardalen och västkusten.

Den nya anläggningen invigdes i slutet av 2017 och ligger i Haraholmen, Piteå. Projektet nominerades till Årets Bygge 2018.

Kontakt

Profilbild för Renetta Gkiafi
Renetta Gkiafi
Team Arkitektur & Byggkonstruktion
Profilbild för Leif Palage
Leif Palage
Team Mark