Lima kraftverk

Lima kraftverk i Västerdalälven har tre utskov. Vårt uppdrag omfattade projektering av dammsäkerhetshöjande åtgärder där bland annat en ombyggnad av det ena utskovet ingick.

Kraftverket har tre utskov, varav två ytutskov och ett flottningsutskov. Flottningsutskovet och det igengjutna utskovet byggs om till ett nytt, bredare ytutskov med klafflucka. Klaffluckan ska gå att manövrera för normal reglering av vattenföringen. Även hanteringen av drivgods förbättras med ett brett utskov och en klafflucka som sänks nedåt så att drivgodset förs över luckans överkant.

Inför byggstarten utförde vi såväl en förstudie som projektering, samt gav förslag på ett antal åtgärder. Uppdraget omfattade även genomförande av en miljödomsansökan, upprättande av bygglovshandlingar samt förfrågningsunderlag (ritningar och teknisk beskrivning).

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Mats Stenmark
Mats Stenmark
Team Anläggning och Vattenbyggnad