Laserskanning av Stockholms slott

Fasaden på Stockholms slott restaureras då sandstenen vittrar sönder och socklar spricker på grund av gamla och nya sättningar. Efter genomförd förstudie framgår det hur omfattande behovet av åtgärder är. Vi vann uppdraget att utföra 3D-laserskanning av slottets samtliga fasader.

Större delar av fasaden lossnade

Under det tidiga 2000-talet ökade insikten om att en mer omfattande fasadrestaurering stod för dörren. Sandstenen vittrade sönder dag för dag, socklarna sprack på grund av rostande kramlor samt att inre spänningar förekom på grund av gamla och nya sättningar. Mindre och större delar av fasaden lossnade.

Förstudien färdigställdes 2009 och en långsiktig plan för restaureringen uppdelad på 25 årslånga etapper arbetades fram. Arbetet med Etapp 1 påbörjades under januari 2011. Inför detta arbetet behövdes mer detaljrika, måttkorrekta och digitalt användbara ritningar än de som fanns att tillgå.

Laserskanning och högupplösta ortofoton

Vi på Norconsult vann uppdraget att utföra uppmätningen av slottet med laserskanning och högupplösta ortofoton för realtidsgestaltning och analys av slottets fasader. Detta för att ge slottsarkitekterna underlag för nya tidsenliga relationsritningar. Fasadarean uppgår till cirka 30 000 kvm och mer än 8 000 bilder är tagna på fasaden från en skylift.

Det vinnande konceptet, att kombinera laserskanning med högupplösta ortofoton, hämtade vi från Grekland (Artemis Valanis), där liknande arbetsmetod tillämpats vid dokumentationen av bland annat Akropolis.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Johan Hallmén
Johan Hallmén
Avdelningschef Geodesi