Landsbro vattentäkt

Vi vann uppdraget att åt VETAB, Vetlanda Energi och Teknik AB, utreda en utökning av uttags­mängden och en förbättring av råvattenkvaliteten vid Landsbro vattentäkt.

För höga nitrathalter i råvattnet

Vattentäkten i Landsbro hade problem med något för höga nitrathalter i råvattnet från den grundvattenbrunn som används. För att lösa problemen initierades en undersökning med syfte att lokalisera en grundvattenbrunn men bättre råvattenkvalitet. Efter en tid tillkom ett önskemål om att förse Sävsjö med flera tätorter med reservvatten och dricksvatten från Landsbro vattentäkt. Efter provpumpning av en ny brunn stod det klart att den önskade vattenmängden inte kunde produceras med god råvattenkvalitet utan att grundvatten­tillgången förstärktes med konstgjord infiltration.

Lägen med lägre halter hittades

Inledningsvis i projektet utfördes undersökningsborrningar i 16 punkter med jordprov­tagning och installation av grundvattenrör för kontroll av nitrathalter i grundvattnet samt design av möjliga uttagsbrunnar. Flera lägen med lägre nitrathalter och möjlighet att utföra grundvattenbrunnar lokaliserades. För det läge som bedömdes som bäst upprättades förfrågningsunderlag och bygghandlingar för en formationsfilterbrunn och en borr­entreprenör handlades upp. Brunnen borrades och stegprov pumpades med gott resultat.

Utifrån den kunskap som byggts upp om vattentäkten vid undersöknings­borrningarna och provpumpningen togs ett läge fram där konstgjord infiltration bedömdes vara lämplig.

Vi har efter avslutade undersökningar tagit fram handlingar för tillståndsansökan för det utökade uttaget och infiltrationen av vatten inklusive samrådsprocess och MKB.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kontakt

Profilbild för Johan Saltin
Johan Saltin
Affärschef Energi & Process