Kvarteret Riga

Norconsults akustiker har ansvarat för projektering av rums- och byggnadsakustik under byggskedet av Kv. Riga i Stockholm. Byggnaden uppfyller miljöklass Green Building samt klass guld enligt LEED och Miljöklassad byggnad.

Byggnaden domineras av den stora ljusgården som har genom­arbetats väl avseende en god ljudmiljö. Vi har arbetat i Catt-Acoustics för att säkerställa nödvändig kontroll av ljudnivå för de gemen­samma ytorna, en metod man vanligen använder för konserthus.

I gatuplan ligger en ICA-butik på ett flytande golv dimensionerat för att undvika störande stomljud från pallastare och truckar till angränsande lokaler. Kontoren på plan 2–7 domineras av öppna kontors­landskap med system­lösningar avseende undertak och flexibla väggar.

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Mats Lundgren
Mats Lundgren
Team Akustik