Kvarteret Hunden

Ett nytt kvarter i centrala Luleå har uppförts. Kvarteret uppnår miljöklassificeringen Miljöbyggnad Guld bland annat genom att utvinna värme ur solenergin som lagrats i marken. Vi på Norconsult har bland annat utrett olika energiförsörjningsalternativ och utfört energisimuleringar.

I kvarteret finns sen tidigare ett av Luleås mer välkända hus. Ebeneserkyrkan från 1905 med sin blandning av nygotik och jugend är byggnadsminnes­skyddad. Kyrkan har nu kompletterats med ett fastighetskomplex bestående av garage, kontor, butiker, bostäder samt hotell med konferensanläggning, SPA och restaurang.

Miljöklass Guld

Fastigheten har certifierats enligt SGBC Miljöklass Guld och allt byggnads­material är miljösäkrat enligt Byggvarubedömningen. För att minimera miljöpåverkan och energibehov så utnyttjas geoenergin i marken under kvarteret i en så kallad akvifer. Akviferen ger både kyla och värme till lokalerna. Trots att Luleå har Sveriges billigaste fjärrvärme används det i Kvarteret Hunden bara som spetsvärme vid riktigt låga temperaturer.

Vi på Norconsult har i projektet utrett olika energiförsörjningsalternativ och utfört energi­simuleringar. Vi har även bestämt u-värden på klimatskal och projekterat värme, kyla, sanitet samt sprinkler och haft ansvar för installa­tionssamordningen. Husen är extra isolerade och dörrar och fönster har låga u-värden. Huskomplexet är mycket energieffektivt och beräknas förbruka 41,3 kWh/m2 Atemp.

BIM i Kv Hunden

I projektet kv Hunden användes Solibri som gemensam BIM-modell för A, K, ventilation, VS, kyla och sprinkler. VVS projekterades med MagiCad för dimensionering av tryckfall, flöden, injusteringsvärden, ljud av rör- och luftbehandlingssystem. Samtliga projektörer skapade IFC-filer som sammanställdes i Solibri. BIM-samordning utfördes i Solibrimodellen.

Byggstarten skedde våren 2011 och inflytt påbörjades under 2014.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

"Ni valdes ut som en bland några prioriterade konsulter, då vi tyckte att ni hade en stor förståelse för våra önskemål och krav. Speciellt kring våra miljö- och energifrågor. Samarbetet har under projektets gång fortsatt i samma anda."

Mikael Torstensson och Robert Carlsson, Norrporten

Vill du veta mer om

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Berndt Hortlund
Berndt Hortlund
Prosjektdirektør
Profilbild för Sören Grönlund
Sören Grönlund
Senior Advisor