Kv 1, nya Kiruna

Då Kirunas nuvarande centrumkärna ligger på Kirunagruvans deformations- och sprickzon, pågår ett arbete att flytta centrumbebyggelsen cirka tre kilometer österut. Norconsults arkitekter har fått uppdraget att projektera och rita ett av de nya kvarteren.

Vissa byggnader bevaras och flyttas från sin nuvarande plats, men mycket byggs nytt. Norconsult har ritat och projekterat det första kvarteret: Kvarter 1, som kommer bestå av 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter kontors-, restaurang- och butiksytor.

Stadens identitet återspeglas
Kvarter 1 ska i sin utformning förkroppsliga Kirunas identitet som gruvstad. Det har formen av ett stiliserat berg som på utsidan består av hårda, ”kalla” material. Kvarterets innergård får varmare kulörer i brandgult.

I maj tog byggherren Kirunabostäder och entreprenören Nåjden första spadtaget för kvarteret som enligt planen ska stå inflyttningsklart år 2020. Kvarteret ligger sydväst om det redan färdigbyggda stadshuset.

Kontakt

Profilbild för Liselott Miranda
Liselott Miranda
Arkitekt SAR/MSA