Kvarter 1, Kiruna

Då Kirunas nuvarande centrumkärna ligger på Kirunagruvans deformations- och sprickzon, pågår ett arbete att flytta centrumbebyggelsen cirka tre kilometer österut. Våra arkitekter vann uppdraget att projektera och rita ett av de nya kvarteren.

Vissa byggnader bevaras och flyttas från sin nuvarande plats, men mycket byggs nytt. Norconsult har ritat och projekterat det första kvarteret: Kvarter 1, som kommer bestå av 62 lägenheter och drygt 3 600 kvadratmeter kontors-,
restaurang- och butiksytor.

Stadens identitet återspeglas
Kvarter 1 ska i sin utformning återspegla Kirunas identitet som gruvstad. Det har formen av ett stiliserat berg som på utsidan består av hårda, ”kalla” material. Kvarterets innergård får varmare kulörer i brandgult.

 

Kontakt

Profilbild för Liselott Miranda
Liselott Miranda
Arkitekt SAR/MSA