Kulturvägar i Bergslagen

Norconsult projektleder en satsning som ska synliggöra kulturvägar och väganknutna kulturmiljöer i Bergslagen. Som en del av projektet har en film som berättar om fyra äldre vägar i Bergslagen tagits fram.

Bergslagen har genom historien formats av alla de händelser som skett och människor som levt i byarna längs vägarna. På uppdrag av Trafikverket och Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland projektleder Norconsults kulturmiljöavdelning en satsning som ska synliggöra kulturvägar och väganknutna kulturmiljöer i Bergslagen.

Kontakt

Profilbild för Karin Fröjmark Svanström
Karin Fröjmark Svanström
Byggnadsantikvarie