Kretsloppsparken Alelyckan

Vi på Norconsult har i nära samarbete med Kretsloppskontoret och Higabgruppen tagit fram förstudie och bygghandling för Kretslopps­parken Alelyckan i Göteborg.

Återvinningsbara produkter

En mängd intressenter och aktörer har i samtal deltagit i arbetet, exempelvis Returhuset SDN Bergsjön, SDN Kortedala, stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Återbruket, Stadsmissionen, Emmaus, Björkå, Myrorna, Renova, renhållningsverksföreningen och Förpackningsinsamligen AB.

Genom den kretsloppsanpassade och systematiska hanteringen av återvinningsbara produkter och material bidrar Kretsloppsparken till att öka medvetenheten om hur förbrukat material kan återanvändas och åter­cirkuleras i samhället. Kretsloppsparken ska på detta sätt bidra till en fortsatt profilering av Göteborg Stad som en miljö stad. Speciellt med detta projekt är att inblandade byggnader består av återvunnet material - fönster, dörrar och ibland hela byggnadsdelar återanvänds vilket förhoppningsvis kan inspirera till fortsatt miljömedvetenhet i byggsammanhang.

Ansvar för hela projekteringen

Norconsult har ansvarat för hela projekteringen och följande kompetenser har ingått i vår konsultgrupp; arkitekter, konstruktörer, mark- och landskapsprojektörer, miljökonsulter och geotekniker.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Uppdragsledare miljö
Profilbild för Malin Gillmark
Malin Gillmark
Uppdragsledare miljö