Kraftvärmeverket - Gällivares stolta landmärke

Kraftvärmeverket säkerställer fortsatt miljövänlig drift av fjärrvärme­nätet i Gällivare. Det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket som togs i drift 2011 eldas med trä- och torvbränsle.

Gällivare kommun började redan 1978 med fjärrvärme och 1983 invigdes den första hetvattencentralen med en biobränslepanna för torv på 20 MW och en oljepanna på 20 MW. Fjärrvärmenätet har under åren byggts ut och omfattar de flesta större fastigheterna i tätorterna Gällivare och Malmberget. Dessutom är ungefär hälften av alla villor anslutna till fjärrvärme.

Ny anläggning för miljövänlig och prisvärd fjärrvärme

Då torvpannan har många år på nacken behövdes en nyinvestering i ny produktions­kapacitet. Valet blev en ny biobränslepanna på 30 MW som dockas direkt i anslutning till den befintliga hetvattencentralen. Den nya anläggningen, inklusive kringutrustning är en investering på mer än 450 Mkr och den ska säkra leveransen av miljövänlig och prisvärd fjärrvärme. Det nya kraftvärmeverket klarar att köras året om och kommer att reducera behovet av olja.

Finska MW Power OY utsågs till totalentreprenör av kraftvärmeverkets panna, elfilter och pannhus. Biopannan är av typ BFB (bubblande fluid bädd) med ånga på 80 bar och 485 ⁰C. Efter pannan renas rökgaserna i ett elfilter samt med rökgaskondensering. Rökgaskonden­seringen levereras av Pilum Engineering AB. Rökgaskondenseringen ger ytterligare 3-5 MW fjärrvärme. Turbin och generator tillverkas av Fincantieri. Elkraften matas ut via en ny mellantransformator på 10/10 kV.

Förutom pannbyggnad har rökgasbyggnad innehållande elfilter och rökgaskondensering, turbinbyggnad innehållande turbin och generator samt fastbränsleterminal med tippficka och transportörer byggts.

Norconsult har haft projektledning av bygg-, el-, ventilation- och rörarbeten samt upphandling av entreprenaderna. Vi har även projekterat mark-, ventilations- och rörarbeten, och haft samordning av pann-, generator- och rökgasleverantör samt besiktning av ventilation- och rörarbeten.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Tjänsteområden

Kontakt

Profilbild för Sören Grönlund
Sören Grönlund
Senior Advisor